ارتباط باما

شماره تلفن های مجتمع آموزشی توحید

نام مجتمع
تلفن
واحد اداری 025-32891057
مرکز ICT 025-32891181
پیش دبستانی پسرانه 025-32926110
پیش دبستانی دخترانه 025-32884531
دبستان پسرانه (جمهوری) 025-32891712
دبستان پسرانه (پردیسان) 025-32626276
دبستان دخترانه 025-32884532
متوسطه دوره اول پسرانه 025-32932652
متوسطه دوره اول دخترانه 025-32405280
متوسطه دوره دوم پسرانه 025-32891181
متوسطه دوره دوم دخترانه 025-32405322
نام *
لطفا نام خود را در فیلد بالا وارد نمایید.
این فیلد را پر کنید
نام خانوادگی *
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
این فیلد را پر کنید
ایمیل *
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
توضیحات و متن *
لطفا متن مورد نظر خود را وارد نمایید.
این فیلد را پر کنید
فهرست